Category Archives: Salarizare

Castigul salarial mediu net ianuarie 2014

salariu mediuIn articolul de azi imi propun o prezentare statistica a salariului mediu net in luna ianuarie 2014 pe sectoare de activitate in scopul efectuarii unei comparatii intre sectoarele econimice, nu si intre joburi sau categorii de joburi.

In luna ianuarie 2014, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 2250 lei, iar castigul salarial mediu nominal net a fost de 1625 lei.
Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in extractia  petrolului brut si a gazelor naturale (4144 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (972 lei)

Ce reprezinta castigul salarial mediu lunat net?

Castigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele platite salariatilor de catre agenţii economici în luna de referinta si numarul mediu de salariati ( din luna respectiva, incluzandu-se numai persoanele care au fost platite pentru luna respectiva. Nu se iau in considerare salariatii aflaţi în concediu fara plata, in greva, detasati la lucru în strainatate si cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat).

Pentru principalele sectoare de activitate, castigul mediu net in lei luna ianurie 2014 se prezinta astfel:
Intermedieri financiare si asigurari : 3633
Imobiliare : 1411
Hoteluri si restaurante : 972
Telecomunicatii 2955
Sanatate si asistenta sociala 1477
Transporturi
– Transporturi pe apa 2104
– Transporturi aeriene 3744
– Transporturi terestre si prin conducte 1472
Constructii 1233
Productie si furnizare energie electrica si termica 2810
Industrie:
– Fabricarea de produse farmaceutice 2398
– Fabricarea de bauturi 1952
– Fabricare prosude textile 1284
– Constructii metalice 1499
– Fabricarea de masini si utilaje : 1853
– Fabricarea de echipamente electrice : 1591
Industria extractiva 3045
Invatamant 1470
Administratie publica 2309
IT 3739

Obiectivul cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale îl constituie evaluarea tendinţelor pe termen scurt ale câştigurilor salariale medii lunare şi orare pe total economie şi sectoare de activitate.

Salariile profesorilor in Uniunea Europeana

Salariile profesorilor in Uniunea Europeana

Am prezentat intr-un articol anterior nivelul minim al salariilor in Uniunea Europeana. In articolul de astazi va prezint o analiza detaliata a salariilor profesorilor in tarile Uniunii Europene.

Pachetul de salarizare curpinde in unele tari pe langa salariul de baza si alte sporuri in functie de anumite criterii: calificari suplimentare ( Bulgaria si Ungaria), rezultatele elevilor sau responsabilitati suplimentare. In unele tari, salariul difera si in functie de regiunea geografica.

In analiza de mai jos voi prezenta un salariu minim si maxim pentru doua categorii de profesori : invatamant prescolar si primar si invatamant liceal si universitar.

Fara a fi o surpriza pe primul loc se afla Luxemburg cu un salariu minim anual de 65000 euro si un maxim de 132000, urmat de Marea Britanie, Germania, Danemarca  si Suedia.

La polul opus, tarile cu cel mai mic salariu al profesorilor se afla Slovacia, Romania si Ungaria.

Detaliat, situatia salariilor este urmatoarea ( salariu brut anual in Euro):

Luxemburg : minim 65000-maxim 115000 ( invatamant prescolar si primar)

minim 75000 – maxim 132000 ( invatamant liceal si universitar). La salariul maxim se ajunge dupa 25 ani.

UK : minim 48000 si maxim 121000 euro

Danemarca : minim 38000 si maxim 43000 ( invatamant prescolar si primar). ). Nivelul maxim se atinge dupa 12 ani.

minim 40000 si 53000 ( invatamant liceal si universitar). Nivelul maxim se atinge dupa 7 ani.

Germania : minim 53000 si maxim 66000

Suedia : minim 31000 si maxim 60000

Austria : minim 29000 si maxim 56000 ( invatamant prescolar si primar)

minim 32000 si maxim 67000 ( invatamant liceal si universitar)

Belgia : minim 29000 si maxim 50000

Franta : minim 23000 si maxim 44000 ( invatamant prescolar si primar)

minim 26000 si 47000 ( invatamant liceal si universitar, pentru responsabilitati suplimentare se acorda 3400 euro pe an, la salariul maxim se ajunge dupa 20 ani)

Italia : minim 23000 si maxim 33000 ( invatamant prescolar si primar)

minim  24800 si maxim 34800 ( invatamant liceal si universitar)

Spania : minim 28000 si maxim 39000 ( invatamant prescolar si primar)

minim 31000 simaxim  46000 ( invatamant liceal si universitar, se atinge maxim dupa 38 de an, se acorda spor dupa fiecare 5 ani de CPD sau prentru responsabilitati suplimentare : professor sef, secretar, liga sport)

Grecia  minim 14100 si 25700 ( maxim dupa 33 ani, pentru responsabilitati suplimentare se acorda sporuri)

Polonia : minim 5341 si maxim 8800 ( invatamant prescolar si primar)

minim 6000 si maxim 10000 ( se ajunge la maxim dupa 20 ani)

Ungaria: minim 5200 si maxim 8900 ( invatamant prescolar si primar se acorda spor de 5-10% pentru calificari suplimentare, alte sporuri pentru responsabilitati suplimentare)

minim 5500 si maxim 11200 ( invatamant liceal si universitar se acorda spor de 5-10% pentru calificari suplimentare, alte sporuri pentru responsabilitati suplimentare)

Estonia : minim 7200 si maxim 10600 ( se ajunge la maxim de salarizare dupa vechime de 7-8 ani, se acorda spor de 10% pentru responsabilitati suplimentare)

Cehia : minim 6300 si maxim 10000 ( invatamant prescolar si primar)

minim 8900 si maxim 11900 ( maxim se ajunge dupa 27 de ani vechime)

Lituania :minim 4600 si maxim 8000 ( invatamant prescolar si primar, se ajunge la maxim dupa 15 ani vechime)

Romania : minim 2600 si maxim 7300 ( invatamant prescolar si primar)

minim 2770 si maxim 7300, pentru rezultate deosebite se acorda spor de de 25% pe o durata de 6 ani consecutiv, in functie de buget sau regiune geografica)

Slovacia : minim 4900 si maxim 6700 ( invatamant prescolar si primar)minim 6100 si maxim 8200 ( invatamant liceal si universitar)

Bulgaria : minim 2700 si 3200 ( invatamant prescolar si primar)

minim 3600 si 6000 ( dupa 10 ani poti ajunge professor senior sau professor sef, se acorda si sporuri in functie de studii, calificari sau responsabilitati suplimentare)

Noul tarif de risc pentru accidente de munca si boli profesionale

Conform H.G. 225/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 275/16.05.2013 incepand cu 1 iunie 2013, se modifica tariful de risc pentru contributii accidente de munca si boli profesionale, corespunzator codului CAEN al activitatii principale a companiei.

Noile valori datorate la fondul de accident ( exprimate in procente), corespunzator codului CAEN pot fi regasite in Anexa nr. 2 din HG nr. 225/2013.
 
De asemenea, avem si o noua clasificare a claselor de risc aferente activitatii angajatorului.  Noile clasificari se identifica in Anexa 1 din HG nr. 225/2013 si tin cont de urmatoarele variabile:
a) I1 – numarul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de munca, raportat la 1.000 de salariati;
b) I2 – numarul cazurilor asigurate carora li s-a declarat accident de munca soldat cu invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariati;
c) I3 – numarul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariati;
d) I4 – numarul mediu anual al salariatilor care lucreaza în conditii de munca speciale si deosebite, raportat la 1.000 de salariati.
 
Astfel putem observa o reducere a procentului datorat la plata pentru majoritatea activitatilor economice.
 
Anexat gasiti tabelul cu tarifele de risc : Tarife risc 2013

Salariul mediu net in ianuarie 2013 pe sectoare de activitate

salariu mediuSalariul mediu net in Romania in inauarie 2013 a fost de 1548 lei

In articolul de azi imi propun o privire de anasamblu a salariului mediu net in luna ianuarie  2013 pe sectoare de activitate in scopul efectuarii unei comparatii intre sectoarele economice, nu si intre joburi sau categorii de joburi.

 La nivel national castigul salarial mediu net in luna ianuarie 2013 a fost de 1548 lei, cele mai mari valori inregistrandu-se in transporturi aeriene ( 3799) iar cele mai mici in hoteluri si restaurante. De asemenea, comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,5%.

Ce reprezinta castigul salarial mediu lunat net?

Castigul salarial mediu lunar reprezintă raportul dintre sumele platite salariatilor de catre agenţii economici în luna de referinta si numarul mediu de salariati ( din luna respectiva, incluzandu-se numai persoanele care au fost platite pentru luna respectiva. Nu se iau in considerare salariatii aflaţi în concediu fara plata, in greva, detasati la lucru în strainatate si cei al caror  contract de munca/raport de serviciu a fost suspendat).

Pentru principalele sectoare de activitate castigul mediu net in lei luna ianurie 2013 se prezinta astfel:

Asigurari  intre 2386 si 3000
Imobiliare  1467
Hoteluri si restaurante  840
Comert 1300
Telecomunicatii 2600
Sanatate si asistenta sociala 1440
Transporturi
–       Transporturi pe apa  1818
–       Transporturi aeriene 3799
–       Transporturi terestre si prin conducte 1400
Constructii 1200
Productie si furnizare energie electrica si termica 2700
Industrie:
–       Fabricarea de produse farmaceutice  2200
–       Fabricarea bauturilor 1800
–       Fabricarea produselor textile 1170
–       Fabricarea produselor din tutun 3339
–       Constructii metalice 1420
–       Fabricarea de masini si utilaje : 1689
–       Fabricarea de echipamente electrice : 1900
–       Fabricare calculatoare si produse electronice 1903
Industria extractiva intre 1068 si 1239
Invatamant 1462
Administratie publica 2220

In anul 2012, sistuatia salariilor medii nete pe sectoare a fost similara, cu +/- intre 2-10% fata de situatia din ianuarie 2013 . Astfel, industria hotelurilor si retsaurantelor a inregistrat o medie de 851 la nivelul anului 2012, constructiile o medie de 1249, in timp ce transporturile si industria producatoare de tutun au avut o medie la fel de ridicata, respectiv 3730 si 3695.

 

Salariul minim pe economie in Europa in 2013

Salariul minim in tarile din Europa

Au fost actualizate pentru 2013 majoritatea salariilor minime pe economie in Europa.  Discrepanta dintre tari ramane la fel de mare, salariul minim din anumite tari este de 11 ori mai mare decat in alte tari din Europa, iar salariul minim din Luxembrug este de 9.6 ori mai mare decat in Romania.

Ca si anul trecut pe primele 6 locuri cu salarile cele mai mari, depasind 1000 euro raman aceleasi tari. Pe primul loc detasat, fara modificari fata de anul trecut este Luxembrug, urmat de Belgia, Irlanda, Olanda, Franta si Marea Britanie.

La polul opus, avem 10 tari cu salariul minim pe economie sub 400 euro, tarile cu cel mai mic salariu fiind Federatia Rusa, Romania, Bulgaria, Latvia, Lituania cu salarii sub 300 euro. Tari precum Luxemburg, Irlanda, Slovenia, Grecia nu au actualizat inca salariul minim pe anul 2013.

In Grecia, Spania, Austria si Portugalia unde angajatii au dreptul la 14 salarii, salariul minim lunar a fost calculat si ajustat pentru un numar de 12 salarii lunare.

Salariul minim pe economie nu este neaparat actualizat anual si nu trebuie neaparat sa creasca. In Romania, acesta a crescut cu 6.6% de la 1 Februarie 2013 si va creste cu inca 6.25% de la 1 iulie. Cele mai mari cresteri fata de 2012 le-au avut Latvia , Estonia si Bulgaria.

Pentru salariul minim pe economie in 2012 vezi aici

sal 2013

Noul Cod Fiscal valabil in 2013

De la 1 februarie 2013 intra in vigoare un nou Cod Fiscal, modificat prin HG nr. 20 din ianuarie 2013 si OUG nr 8 din ianuarie 2013.

Codul FiscalNoul Cod fiscal pastreaza aceleasi cote de contributii pentu veniturile din salarii sau asimilate salariillor. Acestea sunt:

PENSII

–      Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator este:

 • pentru conditii normale de munca 20,8%;
 • pentru conditii deosebite de munca 25,8%;
 • pentru conditii speciale de munca 30,8%

–       Contribuţia individuală de asigurari sociale este:

 • de 10,5% indiferent de conditiile de munca.

In cota de contribuţie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 4% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.

SOMAJ

– Contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj datorata de angajator este:

 • 0,5% potrivit art. 29618 alin. (3) lit. d2 din Codul Fiscal din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

– Contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj este:

 • de 0,5% potrivit art. 29618 alin. (3) lit. d1 din Codul Fiscal din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

SANATATE

– Contributia datorata de angajator pentru asigurarile sociale de sanatate este:

 • de 5,2%, potrivit art. 29618 alin. (3) lit. b2 din Codul Fiscal din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

– Contributia individuală de asigurari sociale de sanatate este:

 • de 5,5%, potrivit art. 29618 alin. (3) lit. b1 din Codul Fiscal din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

– Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de angajator este:

 • între 0,15% – 0,85%, diferenţiată în funcţie de clasa de risc, conform legii.

– Contributia datorata la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale este:

 • de 0,25% potrivit art. 29618 alin. (3) lit. f din Codul Fiscal din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

– Contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este de 0,85%.

Plafonarea bazei de calcul pentru contribuţia de asigurari sociale este de 5 ori castIgul salarial mediu brut, respectiv 2223 X 5 = la 11.115 lei (faţă de 10.582 lei pentru anul precedent).

In situatia indemnizatiilor de concedii medicale, baza de calcul pentru contributia de asiguarri sociale este 778.05 lei raportat la numarul de zile de concediu medical.

Ajutorul de deces

Pentru anul 2013, cuantumul ajutorului de deces se stabileste in cazul:

 • asiguratului sau al pensionarului, la 2.223 lei;
 • unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.112 lei

DIURNA

Va fi considerat venit de natura salariala, indemnizatia cu diurna ce depaseste 2,5 ori nivelul stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent de forma de organizare a celui ce acorda diurna. In mod similar, se datoreaza si asigurari sociale la diurna ce depaseste acest plafon.

Pentru textul integral al Codului Fiscal si normele de aplicare apasa aici.

Salariile din Romania

salariu 3Dragi cititori, se tot fac statistici si prognoze despre salariile din Romania. Asfel, un studiu realizat de catre PWC confirma faptul ca in 2012 salariile din sectorul privat au crescut in medie cu 5.1%. Potrivit studiului citat, sectoarele economice în care s-au inregistrat majorari salariale peste medie au fost: industria auto (8%), sectorul IT, cel farmaceutic si cel de servicii externalizate (cu creşteri medii în jur de 6%), în vreme ce sectorul bancar, cel de retail şi turismul au înregistrat cresteri salariale sub media naţionala. La polul opus, o scadere considerabila la nivelul cresterilor salariale s-a consemnat în sectorul industrial (-2,5%).

In anul 2013 castigul salarial mediu brut lunar va creste cu 6,4%, până la 2.245 de lei, iar cel mediu net cu 6,3%, la 1.631 de lei, conform prognozei elaborată de Comisia Naţională de Prognoză. Ponderea câştigului salarial mediu net în cel brut va fi de 72,7%.

Voi ce parere aveti,  care sunt salariile reale din companiile in care lucrati? Au crescut sau au scazut anul acesta? Va astept cu comentarii pe site referitor la nivelul salariului si alte beneficii din compania dvs., mentionand functia, firma si orasul. De semenea, daca in domeniul dvs. primiti si bacsis, puteti preciza si acest lucru.