Tag Archives: protectia maternitatii

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA

Drepturile si obligatiile salariatelor gravide si a lauzelor la locul de munca

I.  Obligatiile femeilor gravide

1. De a instiinta in scris a angajatorul asupra starii sale de graviditate. Alaturi de instiintare trebuie prezentat un document medical eliberat de medic (cel de familie sau de medicul specialist in a carui evidenta va aflati) care sa ateste starea de graviditate precum si varsta sarcinii.

ATENTIE: IN CAZUL IN CARE NU ANUNTATI IN SCRIS ANGAJATORUL, ACESTA ESTE EXONERAT DE OBLIGATIILE SALE, ASA CUM SUNT PREVAZUTE DE OUG NR.96/2003.

Model instiintare : Subsemnata …….., angajata in cadrul …….., in functia de …….., posesoare a C.I. seria …….. nr. …….., C.N.P. …….., conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

2. De a se prezenta la medicul de familie pentru a i se elibera un document care atesta starea ei

3.   De a se prezenta la consultatii in cazul concediului de risc maternal

 II.   Drepturile femeilor gravide la locul de munca

1. De a nu fi concediate in cazul in care au anuntat angajatorul asupra starii lor de sanatate ( Conf art 60 alin 3 din Codul Muncii) pentru motive care tin de sanatatea ei.

2.  Protectie la locul de munca. Daca salariatele gravide desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatate ( conditii greu de suportat sau insalubru, pozitie static in picioare) angajatorul este obligat sa modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa le repartizeze la alt loc de munca fara riscuri, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Salariatele nu vor fi expuse la:

a)       Anumiti agenti fizici cum ar fi activitatea in atmosefra superbarica, de exemplu in incinte si la scufundari subacvatice

b)       Anumiti agenti biologici ca : toxoplasma, virusul rubeolei, exceptand cazurile in care salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare

c)       Anumiti agenti chimici cum ar fi plumbul si derivatii acesteia, in masura in care pot fi abosrbiti in organismul uman

d)       Munci cu character insalubru sau greu de suportat precum : colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere sau igineizarea grupurilor sanitare

e)       Sapatul santurilor sau ridicarea de greutati mai mari de 10 kg

f)        Munca in conditii de temperaturi extreme

De asemenea, daca desfasurati activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia aşezat, angajatorii au obligatia de a va modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau pentru miscare). In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv nu poate sa indeplineasca aceasta obligatie, salariata gravida, lauza sau care alapteaza are dreptul la  Concediu de Risc maternal.

3. Reducerea cu o patrime a duratei de munca cu mentinerea salariului in cazul in care nu poate indeplini norma intreaga din motive de sanatate si pe baza pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. ( art. 13 din OUG 96/2003

4.  Dreptul la 16 ore dispensa pe luna pentru analize si consultatii medicale( art. 16 din OUG/2003)

 5.  Salariatele gravide nu pot fi obligate sa lucreze in schimburi de noapte. In cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.

 6. Concediu prenatal. Gravidele au dreptul la concediu maternal, adica 126 de zile, impartite in: concediu de sarcina (prenatal) si de lauzie (postnatal). Pentru concediul postnatal sunt obligatorii minim 42 de zile calendaristice. Restul pot fi luate ca prenatal sau postnatal, dupa cum sunt salariatele gravide mai avantajate, sau pot sa nu fie luate deloc.

III. Drepturile salariatelor care alapteaza:

–  La 2 pauze in timpul programului de lucru pentru alaptare, de cate 1 ora fiecare pana la implinirea varstei de 1 an a copilului sau si include si timpul necesar deplasarii dus-intors d ela locul in care se gaseste copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de maunca sau 2 ore zilnic.

Pauzele sau reducerea duratei normale a timpului d emunca acordate pentru alaptare se include in timpul de munca si nu diminueaza drepturile salariale si nici stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii sau alte drepturi de asigurari sociale.

–          Spatiu amenajat  pentru alaptat