Tag Archives: legislatia muncii

Propuneri de modificari in Codul Muncii 2012

In prezent sunt in dezbatere noi modificari in Legislatia Muncii, respectiv Codul Muncii si Legea Dialogului Social. Noile modificari se preconizeaza a fi finalizate pana la sfarsitul anului 2012

Modificari in Codul Muncii:

 • Multiplicarea temelor de negociere colectiva (dintre cele in prezent aflate in sfera negocierii individuale);
   
 • Amplificarea mijloacelor de protectie a liderilor de sindicat;
   
 • Reducerea perioadei de proba;
   
 • Modificarea reglementarilor privind posibilitatea angajatorului de a stabili unilateral obiectivele de performanta pentru salariati;
 • Imbunatatirea reglementarilor privind munca temporara in vederea alinierii la directiva europeana in materie (Directiva 2008/104/CE) si a eliminarii oricarei posibilitati de discriminare a salariatilor temporari in raport cu cei permanenti;

 Modificari in Legea dialogului social:

 • simplificarea procedurii de dobandire a personalitatii juridice de catre sindicate;
   
 • diminuarea rolului reprezentantilor salariatilor si amplificarea rolului sindicatelor;
   
 • reinstaurarea obligativitatii negocierii colective anuale cel putin a salariilor si conditiilor de munca;
   
 • multiplicarea informatiilor pe care angajatorul are obligatia de a le furniza salariatilor, cu prilejul negocierii colective;
   
 • extinderea ipotezelor in care se poate declansa o greva legala;

PROTECTIA MATERNITATII LA LOCUL DE MUNCA

Drepturile si obligatiile salariatelor gravide si a lauzelor la locul de munca

I.  Obligatiile femeilor gravide

1. De a instiinta in scris a angajatorul asupra starii sale de graviditate. Alaturi de instiintare trebuie prezentat un document medical eliberat de medic (cel de familie sau de medicul specialist in a carui evidenta va aflati) care sa ateste starea de graviditate precum si varsta sarcinii.

ATENTIE: IN CAZUL IN CARE NU ANUNTATI IN SCRIS ANGAJATORUL, ACESTA ESTE EXONERAT DE OBLIGATIILE SALE, ASA CUM SUNT PREVAZUTE DE OUG NR.96/2003.

Model instiintare : Subsemnata …….., angajata in cadrul …….., in functia de …….., posesoare a C.I. seria …….. nr. …….., C.N.P. …….., conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, si toate normele legislative in vigoare.

Totodata, conform OUG 96/2003, Art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si inspectoratul teritorial de munca.

2. De a se prezenta la medicul de familie pentru a i se elibera un document care atesta starea ei

3.   De a se prezenta la consultatii in cazul concediului de risc maternal

 II.   Drepturile femeilor gravide la locul de munca

1. De a nu fi concediate in cazul in care au anuntat angajatorul asupra starii lor de sanatate ( Conf art 60 alin 3 din Codul Muncii) pentru motive care tin de sanatatea ei.

2.  Protectie la locul de munca. Daca salariatele gravide desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatate ( conditii greu de suportat sau insalubru, pozitie static in picioare) angajatorul este obligat sa modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa le repartizeze la alt loc de munca fara riscuri, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale.

Salariatele nu vor fi expuse la:

a)       Anumiti agenti fizici cum ar fi activitatea in atmosefra superbarica, de exemplu in incinte si la scufundari subacvatice

b)       Anumiti agenti biologici ca : toxoplasma, virusul rubeolei, exceptand cazurile in care salariata gravida este suficient protejata fata de acesti agenti prin imunizare

c)       Anumiti agenti chimici cum ar fi plumbul si derivatii acesteia, in masura in care pot fi abosrbiti in organismul uman

d)       Munci cu character insalubru sau greu de suportat precum : colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere sau igineizarea grupurilor sanitare

e)       Sapatul santurilor sau ridicarea de greutati mai mari de 10 kg

f)        Munca in conditii de temperaturi extreme

De asemenea, daca desfasurati activitatea numai in pozitia ortostatica sau in pozitia aşezat, angajatorii au obligatia de a va modifica locul de munca respectiv, astfel incat sa asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajari pentru repaus in pozitie sezanda sau pentru miscare). In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv nu poate sa indeplineasca aceasta obligatie, salariata gravida, lauza sau care alapteaza are dreptul la  Concediu de Risc maternal.

3. Reducerea cu o patrime a duratei de munca cu mentinerea salariului in cazul in care nu poate indeplini norma intreaga din motive de sanatate si pe baza pe baza recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. ( art. 13 din OUG 96/2003

4.  Dreptul la 16 ore dispensa pe luna pentru analize si consultatii medicale( art. 16 din OUG/2003)

 5.  Salariatele gravide nu pot fi obligate sa lucreze in schimburi de noapte. In cazul in care sanatatea salariatelor este afectata de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un loc de munca de zi, cu mentinerea salariului de baza brut lunar. Solicitarea salariatei se insoteste de un document medical care mentioneaza perioada in care sanatatea acesteia este afectata de munca de noapte.

 6. Concediu prenatal. Gravidele au dreptul la concediu maternal, adica 126 de zile, impartite in: concediu de sarcina (prenatal) si de lauzie (postnatal). Pentru concediul postnatal sunt obligatorii minim 42 de zile calendaristice. Restul pot fi luate ca prenatal sau postnatal, dupa cum sunt salariatele gravide mai avantajate, sau pot sa nu fie luate deloc.

III. Drepturile salariatelor care alapteaza:

–  La 2 pauze in timpul programului de lucru pentru alaptare, de cate 1 ora fiecare pana la implinirea varstei de 1 an a copilului sau si include si timpul necesar deplasarii dus-intors d ela locul in care se gaseste copilul. La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului de maunca sau 2 ore zilnic.

Pauzele sau reducerea duratei normale a timpului d emunca acordate pentru alaptare se include in timpul de munca si nu diminueaza drepturile salariale si nici stagiul de cotizare necesar pentru acordarea prestatiilor din sistemul public de pensii sau alte drepturi de asigurari sociale.

–          Spatiu amenajat  pentru alaptat

Drepturile angajatului prevazute de Codul Muncii – Legea nr.53/2003

codul muncii 2012Imi propun in articolul de azi o sintetizare a principalelor si celor mai importante drepturi ale angajatilor prevazute in Codul Muncii.
Drepturile angajatului prevazute de Codul Muncii – Legea nr.53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare sunt:
Dreptul persoanei fizice de a incheia contract individual de munca odata cu implinirea varstei de 16 ani

Dreptul la salarizare pentru munca prestata. Salariul minim brut pe tara garantat pentru 2012 este de 700 Ron, pentru un program de lucru norma intreaga

Dreptul la repaus zilnic  (daca durata zilnica a timpului de munca este mai mare de 6 ore salariatii au dreptul la pauza de masa si alte pauze prevazute in CCM aplicabil sau regulamentul intern) precum si la repaus intre 2 zile de munca .

Dreptul la repaus saptamanal care se acorda in 2 zile consecutive. De regula sambata si duminica. Daca nu este posibil se poate acorda si in alte zile confrom CCM aplicabil sau Regulament intern si se acorda spor la salariu.

Dreptul la concediu de odihna anual, platit. Dreptul la concediu de odihna anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni , renuntari sau limitari. Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 zile lucratoare.

Dreptul salariatului de a beneficia pentru munca suplimentara de ore libere platite, in urmatoarele 60 de zile dupa efectuarea acesteia. Daca acordarea zilelor libere platite nu este posibila, salariatul beneficiaza de un spor la salariu pentru munca suplimentara, corespunzator duratei acesteia.

Dreptul angajatului de a-si da sau nu acordul pentru efectuarea muncii suplimentare.

Dreptul salariatilor care efectueaza cel putin 3 ore de noapte de a beneficia fie de program redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza, fie de un spor la salariu de minim 25% din salariul de baza, pentru fiecare ora de munca de nopate prestata.

Drepturile salariatului de a beneficia de zile libere cu ocazia sarbatorilor legale. Pentru 2012 acestea sunt : 1 si 2 ianuarie, prima si a doua zi de pasti, 1 Mai, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului – 15 august, 1 decembrie, prima si a doua zi de Craciun, 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Dreptul salariatilor de a beneficia pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza, corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Dreptul la preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucratoare in cazul concedierii pentru inaptitudine fizica/psihica, necorespundere profesionala sau pentru motive ce nu tin de persoana salariatului.

Dreptul salariatului de a beneficia de concedii fara plata pentru rezolvarea unor situatii personale

Dreptul salariatilor de a contesta in instanta, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, decizia de sanctionare disciplinara.

Dreptul de a nu motiva demisia

Dreptul la securitate si sanatate in munca

Dreptul salariatului de a se adresa instantei, in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei unilaterale a angajatorului, referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca

Salariatii incadrati cu contract de munca cu timp partial cat si cei care lucreaza la domiciliu se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile .

Cui ma adresez in legatura cu probleme legate de drepturile si responsabilitatile angajatilor?

In cazul incalcarii drepturilor angajatiloracestia se pot adresa inspectoratelor teritoriale de munca sau instantelor de judecata, dupa caz.

Ce se mai intampla cu Contractele Colective de munca

Guvernul a propus un proiect privind Codul de dialog social.

Viitorul cod, elaborat de Ministerul Muncii, va reuni reglementarile privind patronatele, sindicatele, dialogul social, conflictele colective de munca, organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social.

Potrivit noilor prevederi, se desfiinteaza contractul colectiv de munca la nivel national si se semneaza contracte colective sectoriale la nivel de ramura.

Proiectul mai interzice expres negocierea unor drepturi materiale care sa excedeze bugetul de venituri si cheltuieli alocat pentru institutia respectiva.

De asemenea, sindicatele urmeaza sa devina reprezentative doar daca au inscrisi ca membri cel putin 50% plus unu din totalul angajatilor unitatii respective. In legislatia actuala, sindicatele pot negocia in mod automat contractul colectiv de munca pe unitate daca au in componenta cel putin o treime din numarul salariatilor.

Functionarul care intra in greva nu va mai fi, ca pana in acum, salarizat pentru acea perioada, potrivit unei alte prevederi a proiectului de Cod de dialog social. In schimb, acestuia i se vor recunoaste asigurarile de sanatate.

Codul de dialog social mai prevede ca Guvernul sa se retraga din Consiliul Economic si Social, dar sa numeasca reprezentanti ai societatii civile in CES.