Tag Archives: asistenta sociala

Subventii pentru asistenta sociala

finantareMinisterul Muncii acorda subventii pentru asistenta sociala si in 2013

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice organizeaza selectia asociatiilor si fundatiilor în vederea acordarii de subventii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPSPV pentru anul 2013, lunile mai-decembrie. Ordinul Ministrului Muncii Familiei si Protectiei Sociale nr 2390/2012, aproba unitatile de asistenta sociala si capitolele de cheltuieli pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventii de la bugetul de stat pentru anul 2013, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, prevazute in anexa care face parte integranta din Ordinul 2390/2012.

Pot primi subventii de la bugetul de stat, sau, dupa caz, de la bugetele locale, asociatiile si fundatiile care:

 • sunt constituite, conform legii, ca persoane juridice romane de drept privat;
 • sunt acreditate sau licentiate sa acorde servicii sociale, potrivit legii;
 • acorda de cel putin 12 luni servicii de asistenta sociala, prin personal calificat, intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate.

Asociatiile si fundatiile pot primi subventii de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale daca acorda servicii sociale pentru persoane din mai multe judete ale tarii. Aceasta conditie este indeplinita fie daca intr-o unitate de asistenta sociala sunt beneficiari din mai multe judete, fie daca asociatia/fundatia are mai multe unitati de asistenta sociala in cel putin doua judete.

Conditii de acordare

Principalele conditii pe care trebuie sa le indeplinesca unitatile de asistenta sociala pentru a putea beneficia de subventii sunt urmatoarele:

1. Serviciile care se acorda prin unitatea de asistenta sociala se incadreaza in liniile de subventionare prioritare in domeniul asistentei sociale, care se aproba anual prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale; pentru anul 2009, liniile prioritare de subventionare sunt aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritiatii sociale si familiei nr.589/2008;

2. Activitatea de asistenta sociala se desfasoara intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;

3. In acordarea serviciilor sunt respectate standardele generale de calitate;

4. Pentru acordarea serviciilor sociale sunt utilizate si alte resurse;

Cheltuieli eligibile

 • cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistenta sociala,
 • cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate,
 • cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei,
 • cheltuieli cu iluminatul ,
 • cheltuieli pentru plata serviciilor apa, canal, salubrizare, telefon,
 • cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate,
 • cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate,
 • cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor,
 • cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate,
 • cheltuieli cu materiale pentru curatenie pentru persoanele asistate,
 • cheltuieli pentru carburantii si lubrifiantii necesari in functionarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala

Documente Necesare
Documentatia de solicitare a subventiei se depune in pachet inchis la sediul MMFPS (din Str. Dem I. Dobrescu nr.2-4.intrarea B, Sector 1 Bucureşti,cod 010026, până la data de 28 martie 2013 ) si contine urmatoarele:

 • Cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevazut in anexa nr.1 la norme metodologice,
 • Raportul privind activitatea asociatiei/fundatiei in domeniul asistentei sociale in ultimele 12 luni calendaristice
 • Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certifatul de acreditare, licenta de functionare si alte documente care dovedesc dreptul asociatiei sau fundatiei de a acorda servicii sociale
 • Dovada dobandirii personalitatii juridice
 • Ultimul bilant contabil, inregistrat la directia finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiara municipala, respectiv a municipiului Bucuresti;
 • Balanta contabila de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
 • Dovada privind bonitatea asociatiei/fundatiei emisa de banca unde are deschis contul
 • Dovada privind situatia juridica a sediului unitatii de asistenta sociala
 • Autorizatia sanitara de functionare a unitatii de asistenta sociala pe anul curent, potrivit legislatiei in vigoare

 Pentru mai multe detalii click aici

Reclame