Categoriile de persoane care beneficiază de asigurare de sanatate, fără plata contribuţiei si documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

In conformitate cu prevederile Legii 95/2006 si Ordinului presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.617/2007, cu modificările si completările ulterioare categoriile de persoane care beneficiaza de asigurare de sanatate fara plata contributiei precum si documentele justificative sunt urmatoarele:

1. COPIII CU VARSTA DE PANĂ LA 18 ANI:

– act de identitate sau certificat de naştere, după caz

 2. TINERII CU VARSTA CUPRINSA INTRE 18 SI 26 DE ANI:

– act de identitate
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
– adeverinţa de elev sau student

 3. TINERII CU VARSTA DE PANA LA 26 DE ANI, CARE PROVIN DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI:

– act de identitate
– document care să ateste că au fost incluşi intr-un sistem de protecţie a copilului
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă
– un document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu beneficiază de ajutor social

4. SOTUL, SOTIA SI PARINTII AFLATI IN INTRETINEREA UNEI PERSOANE ASIGURATE:

– act de identitate
– documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii
– declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are in intreţinere persoana respectivă

 5. BENEFICIARII Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate in străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pană la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum şi PERSOANELE prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare:

– act de identitate
– documente doveditoare care să ateste că se incadrează in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele prevăzute de legile speciale sau pensii

 6. PERSOANELE CU HANDICAP:

– act de identitate
– certificat de incadrare intr-un grad de handicap. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, in afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această calitate

 7. BOLNAVII CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE NATIONALE DE SANATATE stabilite de Ministerul Sănătăţii pană la vindecarea respectivei afecţiuni:

– act de identitate
– adeverinţa medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sănătate
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

8.FEMEILE INSARCINATE SAU LĂUZE:

– act de identitate
– adeverinţa medicală
– certificat de naştere al copilului

pentru lăuze
– declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri sau documente justificative că realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară

9. PERSOANELE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTEREA COPILULUI pană la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pană la implinirea de către copil a varstei de 3 ani:

– actul de identitate
– decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Mun.Bucureşti

10. PERSOANELE BENEFICIARE DE INDEMNIZAŢIE DE ŞOMAJ:

– actul de identitate
– carnetul şi/sau adeverinţa eliberate de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj

11. PERSOANELE CARE SUNT RETURNATE SAU EXPULZATE ORI SUNT VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE şi se află in timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii:

– adeverinţa eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, din care să rezulte că se află in această situaţie

12.Persoanele care fac parte dintr-o FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare:

– actul de identitate
– adeverinţa eliberată de primăria din localitatea de domiciliu, din care să rezulte că acestea se incadrează in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social

13. PENSIONARI:

– actul de identitate
– cuponul mandatului poştal de achitare a drepturilor sau talonul de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara (in cazul pierderii acestor documente sau pană la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei)
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii.

14. Persoanele care se află in EXECUTAREA MĂSURILOR PREVĂZUTE LA la art. 105, 113 si 114 din CODUL PENAL şi pentru persoanele care se află in perioada de amanare sau de intrerupere a executării pedepsei privative de libertate:

– adeverinţa emisă de instituţia respectivă sau de instituţia in grija căreia se află persoana

15. PERSONALUL MONAHAL al cultelor recunoscute:

– adeverinţa emisă de unităţile centrale de cult
– declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s