Documente necesare acordarii indemnizatiei pentru somaj

Conditii pentru acordarea indemnizatiei de somaj

Poate beneficia de ajutor de somaj persoana care

– are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

– nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinţa, în vigoare, respectiv 500 ron;

– nu indeplineste conditiile de pensionare, conform legii;

– este inregistrata la agenţia pentru ocuparea fortei de muncă in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, rsedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Perioada de acordare a ajutorului de somaj

Indemnizaţia de şomaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizaţiei de somaj este o suma acordata lunar si în mod diferentiat, în functie de stagiul de cotizare. Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proporţional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Documente necesare depunerii dosarului pentru somaj sunt :

-actul de identitate, în original;

-actele de studii si de calificare, în original si in copie;

– adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;

– acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de muncã în vigoare.

In afara documentelor menţionate mai sus, care urmeaza sa fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizatiei de somaj va fi insoţita, dupa caz, şi de urmatoarele documente:

A. în cazul persoanelor provenite din munca:

a) carnetul de munca, în original si în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, , precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupa caz, vechimea în munca realizatã anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în munca, atunci cand reintegrarea nu mai este posibila la unitatea la care persoana a fost încadrata în munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitaţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

 c) adeverinţa de la unitatea care a preluat patrimoniul unitaţii în care persoana a fost încadrata anterior, din care sa rezulte ca reincadrarea în munca nu mai este posibila din cauza desfiinţarii postului;

d) decizia de incetare de la ultimul loc de munca

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobandesc capacitatea de munca:

a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupa caz, vechimea în munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicala, în original şi în copie, emisa de medicul expert al asigurarilor sociale, din care sa rezulte redobandirea capacitaţii de munca;

c) adeverinţa de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupa caz, din care sa rezulte ca reincadrarea în munca nu mai este posibila din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevazutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atesta existenţa unor raporturi de munca sau de serviciu pana la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în munca realizata anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de invatamant, în varsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original şi în copie;

b) adeverinţa eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de munca, prin care se certificã data înregistrarii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap, în varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se încadreze in munca potrivit pregatirii profesionale: actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s