Legea 51/2012 privind infiintarea si organziarea Inspectiei Muncii

Legea 108/1999 pentru infiintarea si organziarea Inspectiei Muncii a fost modificata prin Legea 51 din 2012. Legea 51 din 2012 defineste Inspectia Muncii ca avand personalitate juridica si aduce modificari referitoare la atributiile, obligatiile si drepturile inspectorilor de munca precum si noile contraventii si sanctiuni.

Potrivit Legii 51/2012 atributiile Inspectiei Muncii sunt :

 A. În domeniul relaţiilor de muncă

– controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

– controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă

– controlează aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;

– asigură la nivel naţional evidenţa muncii prestate în baza contractelor individuale de muncă, prin registrul general de evidenţă al salariaţilor, precum şi evidenţa zilierilor şi a beneficiarilor prestaţiilor acestora;

– controlează folosirea forţei de muncă, în scopul identificării cazurilor de muncă nedeclarată;

– primeşte şi transmite în sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de muncă, datele depuse de angajatori şi beneficiari referitoare la salariaţi şi la zilieri;

– asigură înregistrarea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi şi verifică prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat;

– conciliază conflictele de muncă declanşate la nivelul unităţilor.

B. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii:

– controlează, coordonează şi îndrumă metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

– cercetează evenimentele, stabileşte caracterul accidentelor de muncă, şi colaborează cu alte instituţii

– controlează activitatea de instruire, informare şi consultare a salariaţilor şi furnizează informaţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

– emite autorizaţia de funcţionare pentru securitate şi sănătate în muncă, pentru angajatori persoane juridice şi fizice;

– eliberează avize şi autorizaţii conform competenţelor stabilite prin actele normative aplicabile;

– dispune măsuri şi expertize pentru stabilirea cauzelor ce au dus la evenimente, dispune măsuri de prevenire ;

– dispune sistarea activităţii sau oprirea din funcţiune a echipamentelor de muncă, pentru prevenirea pericolelor;

– controlează respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piaţă a produselor pentru care desfăşoară acţiuni de supraveghere a pieţei;

Drepturile Inspectorilor de Munca sunt:

– au acces liber, permanent şi fără înştiinţare prealabilă în sediul şi orice loc de muncă, organizat de persoane juridice şi fizice;

– identifică persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri unde se efectuează cercetări, solicitând documentele de identitate;

– solicită angajatorului sau salariaţilor informaţii şi documente pentru realizarea obiectivului controlului;

– solicită şi pot primi copii asupra unor documente, în legătură cu controlul efectuat;

– preiau declaraţii scrise, singuri sau cu martori, de la persoanele în legătură cu obiectul controlului;

6.  pot să dispună sistarea activităţii sau oprirea funcţionării unor echipamente de lucru, pentru împiedicarea unor pericole.

– pot să dispună interzicerea, restricţionarea, retragerea unui produs de pe piaţă sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii.

Potrivit articolului 20 din Legea 51/2012,  se majorează plafonul amenzilor pentru faptele considerate contravenţii noile amenzi fiind intre 5000lei  şi 10000 lei

Constituie contraventii următoarele fapte:

a) împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să efectueze controlul, prin orice acţiune sau inacţiune, inclusiv refuzul persoanei de a se identifica;

b) neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a măsurilor dispuse de inspectoratele de muncă, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia inspectorilor de muncă, în termenul stabilit de acestia a documentelor şi informaţiilor solicitate necesare controlului ori cercetarii evenimentelor;

Descarcati aici textul integral al Legea 51 din 2012

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s