Salariul minim brut de la 1 ianuarie 2012 este de 700 lei

HG 1225/2011 SALARIUL MINIM BRUT IN 2012 VA FI DE 700 ron

Conform HG 1225/2011, publicata in Monitorul Oficial numarul 922/27.12.2011, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este de 700 lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna reprezentand 4,13 lei/ora.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub acest nivel constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, conform hotararii de Guvern. De asemenea, proiectele de stabilire a sectoarelor de activitate din economia nationala si cresterea salariului minim vor fi dezbatute in sedinta urmatoare a comisiei de dialog social.

Cititi mai jos textul integral al HG 1225/2011

H O T Ă R Â R E
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012, reprezentând 4,13 lei/oră.
Art. 2. — Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 1.
Art. 3. — (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2010 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Sulfina Barbu
p. Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi,
secretar de stat

București, 14 decembrie 2011.
Nr. 1.225

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s